Adobs

Agricamp distribueix tot tipus d’adobs, simples, complexes, orgànics, solubles, de diferents riqueses, formulacions i granulometries per arribar a tots tipus de necessitats i cultius. A més de la seva distribució, en cas que calgui, també dona assessorament sobre els millors plans d’abonada per cada necessitat i cultiu.

Dins la línia de macro-elements com a protagonistes, distribuïm les següents marques pioneres en aquest mercat:

- Haifa (poly-feed, agrimor, abonos simples solubles,...)

Un altra línia que toca la nostra empresa i no menys important son els correctors de microelements (sòlids i líquids), colorants (quelats, EDTA, EDPA,...), correctors de PH, activadors, aminoàcids,... en definitiva tot tipus d’eines per facilitar el màxim possible la feina als professionals de cada cultiu.
Dins d’aquesta línia trobem les següents marques:

- Chelal (Mn, Fe, chelal hydro, Zn, Ca, ...)

- Syngenta (Isabion, Sequestrene, ...)

- Corrector pH (Transit, …)