Assessorament tècnic i servei d’aplicació de productes fitosanitaris i adobs

Tractaments

Oferim assessorament tècnic i servei d’aplicació de productes fitosanitaris i adobs als nostres clients.

Equips d’aplicació:

  • Unimog U20 amb canó, barra de 20 metres i control GPS.

  • Tractor amb cuba, barra de 16 metres i control GPS.

Tractaments:

  • Camps de conreu

  • Vivers de plantes i arbres

  • Càmpings

  • Arbrat públic