Comptem amb molts anys d'experiència en el control biològic i integrat de plagues

Lluita biològica

A Agricamp comptem amb molts anys d'experiència en el control biològic i integrat de plagues. El nostre objectiu es unir una eficàcia excel·lent amb el respecte al medi ambient.

Aquest control consisteix amb la introducció de fauna útil (depredadors i paràsits) per cada plaga i la utilització de productes fitosanitaris respectuosos amb aquesta i amb el medi.

Les plagues que controlem son:

 • Pugó (Aphis, Myzus, Macrosiphum,…)

 • Aranya roja, aranya blanca, aranya groga (Tetranychus, Tarsonemus,…)

 • Mosca blanca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

 • Cotonet (Planococcus citri,…)

 • Psil-la (Cacopsylla pyri, Cacopsylla pulchella,... )

 • Tigre del plataner (Corythucha ciliata)

 • Trip(Frankliniella occidentalis,…)

 • Cucs blancs (larves coleòpters)


Els cultius on treballem son:

 • Horta (tomaquera, cogombre, mongetera, pebrotera, alberginiera,…)

 • Planta (dimorfoteca, poinsettia, lantana, roser, hibiscus, diplademia, cyclamen, anthurium, plantes craces,…)

 • Flor (roser, gerbera, anthurium, statis,…)

 • Arbrat urbà i ornamentals (til·lers, catalpes, cercis, plataners, jacarandes, acer,…)

 • Vinya

 • Fruiters

 • Camps de golf

 • Vivers


Dins del control biològic i integrat de les plagues, l’empresa Agricamp proporciona un seguiment tècnic, tant a professionals com a particulars, per tal d'obtenir el millors resultats possibles.

Aquest servei tècnic consisteix en informar de :

 • La plaga a controlar (espècie)

 • La fauna a utilitzar (paràsits, depredadors)

 • Ús de productes fitosanitaris de reforç si s’escau.

 • A més de visites rutinàries per determinar si l’equilibri existeix o no entre plaga-depredador.

Informació addicional