Fitosanitaris

Només un assessorament tècnic global de qualitat pot portar a l’èxit en un camp tan competitiu i exigent com la producció agro-alimentària.

Els productes fitosanitaris son una eina més per els nostres tècnics per aconseguir una producció agrícola eficaç, eficient i sostenible. Constitueixen una part decisiva junt amb els adobs i la lluita biològica perquè els nostres clients puguin assolir una alta rendibilitat en els seus cultius sense renunciar a un màxim respecte per el medi ambient i a una producció de qualitat.

La utilització dels productes de les empreses més acreditades en el sector i l’experiència dels nostres tècnics representen la millor garantia del nostre servei.

Informació addicional